KÉMÉNYFELÚJÍTÁS 10 PARANCSOLATA

1.

Épületgépész tervező bevonásával kell meg terveztetni a felújításra kerülő kéményt:
A tervező dönti el a kéménybe építendő béléscső anyagát, minőségét, méretezéssel a keresztmetszetét és magasságát.
Légforgalom számítással határozza meg a beépítendő légbeeresztőket, ahol figyelembe veszi a többi gázfogyasztó berendezést is pl. gáztűzhelyt.
Az esetleges gázterv készítés és engedélyeztetés külön megbízás tárgyát képezi.!!!
A tervező határozza meg a konyhai páraelszívó, WC szagelszívó, használatát is. Ezek nem okozhatnak égéstermék visszaáramlást a kéményben, szükség esetén le kell szereltetni vagy elektromos retesz feltétel tervezésével az egyidejű üzem ( kazán – vízmelegítő és elszívó ventilátor ) kizárását biztosítani.
Pára elszívó akkor maradhat üzemben ( égéstermék visszaáramlás veszélye esetén ) ha a szabadba történő kivezetés helyett belső cirkulációsra alakíttatjuk át a tulajdonossal. Aktív szenes szűrő – páraelszívó belsejében történő – szívó oldali felhelyezésével elfogadható légtisztítás megoldható. A tulajdonos írásbeli NYILATKOZATÁT erről az átalakítási hajlandóságról a tervezőnek be kell szerezni és csatolni az engedély tervhez.

2.

Helyszíni felmérésnél legfontosabb szempontok ( nem teljes körű !):

2.1
A tervezendő kémény 15 m-s környezetében a többi kéményt a terven fel kell tüntetni.

2.2
A tervezendő kémény kitorkolásától mérhető 15 m-n belül függőleges síkban mért 10 fokos szögben és vízszintesen mérhető 30 fokos szögben nem lehet olyan tárgy melyek által határolt területen égéstermék áramlást okozó tárgy ( épület, fa , stb. ) található.

2.3
A tervezendő kémény kitorkolásának tetőfeletti vagy padlástéri megközelítését biztosítani kell:
– adott esetben padlástérből a tetőre nyitandó tetőtéri ablakkal, és a tetőn korróziómentes kivitelű lépcsők és korlát és kezelő járda tervezésével.
– adott esetben teherbíró létra biztosításának tulajdonos részéről történő biztosítási kötelezettség MŰSZAKI LEÍRÁSBAN és TERVRAJZON történő rögzítésével.

3.

2015 Január 01.-től javasolt a szénmonoxid érzékelő felszerelése

4.

A tervező a kész tervet beviszi a Filantrop–hoz tervjóváhagyásra.
Katasztrófavédelem veszi át a lakossági kéményeket a Filantróp Kft. meg a közületi kéményeket.

5.

A jóváhagyott terv birtokában lehet a kéményt kibélelni, illetve új kéményt építeni.

6.

A kémény kivitelezése előtt, de legkésőbb a kivitelezéssel egyidőben kell a járulékos munkákat elvégezni.
Pl. légbeeresztő beépítése, szagelszívó leszerelése.

7.

A tervező határozza meg, hogy az EPH (földelés) bekötése szükséges kivitelezéssel egyidőben kell a járulékos munkákat elvégezni.
Általában akkor van szükség az EPH-ra ha a fűtő készülékben van keringtető szivattyú. Acél csőbélelésnél a villámcsapással is számolni kell. A település határán kívül eső külterületen villám védelmi terv készítését kérheti, a FILANTRÓP Kft. Előre kell egyeztetni ennek szükségességéről. Katasztrófavédelem veszi át a lakossági kéményeket a Filantróp Kft. meg a közületi kéményeket.

8.

A kéményátadáshoz az alábbi dokumentációkat kell csatolni.
A kémény teljesítmény nyilatkozatát, kivitelezői nyilatkozatot. Légbeeresztők beépítéséről, villanyszerelésről, EPH-ról, szénmonoxid érzékelő szerelésről, adott esetben villám védelem szereléséről az adott minősített szakembernek nyilatkozatot kell adni, a szerelés szakszerűségéről.

9.

A FILANTRÓP Kft a felsorolt dokumentációk alapján veszi át, illetve minősíti a kéményt.
Katasztrófavédelem veszi át a lakossági kéményeket a Filantróp Kft. meg a közületi kéményeket.

10.

FONTOS! A kéményátadás, ha valamilyen okból meghiúsul a FILANTRÓP Kft.-nak a kiszállást újból meg kell fizetni. Ez lehet a tervező, kivitelező vagy a tulajdonos hibája is. Alapvetően fontos – KÖLTSÉG TÖBBLET VESZÉLYE MIATT – a felmérés fázisát követő munkaközi terv FILANTRÓP Kft.-vel történő ELŐZETES egyeztetése.